Skip to main content

Dôležité informácie

(Zverejnenie podľa § 5 zákona o elektronickom obchodovaní, ECG, § 14 Obchodného zákonníka, UGB, a § 25 zákona o médiách)
Údaje podľa § 25 ods. 2 zákona o médiách: Predmet podnikania je vykonávanie advokácie.

 

Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL

Garnisongasse 11 
1090 Viedeň

T: +43 1 361 3163
F: +43 1 361 3163-30
E: office@ra-hoellwarth.at

 

Kód ADVM

184366

IČ DPH 

ATU71452279

Bankové spojenia

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG    
IBAN: AT192011183761990200
BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG    
IBAN: AT892011183761990201
BIC: GIBAATWWXXX

Príslušnosť ku komore/profesijnému združeniu

Advokátska komora VIEDEŇ 

Všeobecné Obchodné Podmienky

Link

Právna informácia

Texty na tejto webovej stránke, fotografie, zobrazenia a celkový dizajn sú chránené autorským zákonom. Každá – aj čiastočná – reprodukcia, spracovanie, použitie atď. si vyžaduje predošlý výslovný písomný súhlas advokáta Mag. Floriana Höllwarth, MBL. Všetky texty a obsahy na tejto webovej stránke sú poskytované výlučne na účel všeobecnej a nezáväznej informácie. Návšteva webovej stránky alebo použitie obsahu nezakladá žiadny zmluvný vzťah akéhokoľvek druhu medzi používateľom a advokátom Mag. Florianom Höllwarthom, MBL. Webová stránka neobsahuje žiadne právne poradenstvo. V súvislosti so všetkými obsahmi webovej stránky sa vylučuje akákoľvek záruka, zodpovednosť a iné ručenie. Používanie tejto webovej stránky podlieha vyššie uvedeným podmienkam. 

Fotografie: Daniel Schaler