Skip to main content

Medzinárodné pôsobenie

Jazyky

Aby bolo možné zabezpečiť podľa možnosti čo najrozsiahlejšie a najprecíznejšie poradenstvo a zastupovanie, má rozhodujúci význam priama komunikácia s príslušným mandantom.

Z tohto dôvodu existuje možnosť komunikovať s mandantmi z východnej Európy nielen po anglicky, ale aj po srbsky, rusky a po slovensky.


Advokátske partnerstvá

V prípade cezhraničných právnych problémov existuje neoceniteľná výhoda postupovať s podporou spolupracujúcich advokátskych kancelárií.