Skip to main content

Odborné oblasti

Moja poradenská činnosť zahŕňa právne poradenstvo pre malé a stredné podniky (MSP) a jednotlivcov – okrem iného – v nasledujúcich oblastiach: