Skip to main content

Športové právo a právo týkajúce sa športových klubov

Šport je nielen zdravý, ale má aj právne a hospodárske aspekty. Správy zo sveta profesionálneho športu majú takmer vždy právne pozadie a dokonca aj masový šport, šport v rámci športových klubov a šport na školách sú čoraz častejšie konfrontované s právnymi otázkami.

Práve z dôvodu, že šport z hospodárskeho hľadiska predstavuje jeden z najväčších trhov, má čoraz väčší význam zodpovedajúca odborná kompetentnosť v oblasti športového práva.

Poskytujem zastupovanie a poradenstvo profesionálnym športovcom, ale aj športovým klubom a združeniam v súvislosti s otázkami športového práva.


Partner