Skip to main content

Zmluvné právo

Kontrola a vypracovanie zmlúv vo všetkých právnych oblastiach je v súčasnosti čoraz nevyhnutnejšie. Poskytujem poradenstvo napríklad v oblasti práva v súvislosti s nehnuteľnosťami pri vypracovaní kúpnych a nájomných zmlúv. Patrí sem samozrejme aj rozsiahle informovanie týkajúce sa poplatkov, schválenia zmlúv príslušnými orgánmi pri prevode nehnuteľností a oznámenie príslušnému daňovému úradu na výpočet dane z prevodu nehnuteľnosti. Ale aj pred uzatvorením manželstva, po rozvode s následným rozdelením majetku, po založení spoločnosti, prevzatí právneho záväzku splatiť dlh alebo zabezpečení záruk je zmluvné zabezpečenie absolútne nevyhnutné. 

Aby sa pre zmluvné strany zabezpečila maximálna transparentnosť a istota, všetky transakcie súvisiace s nehnuteľnosťami sa uskutočňujú na základe správcovského zastúpenia. Zmluvné strany nahlásime Advokátskej komore Viedeň, ktorá ich kontroluje (okrem prípadov, ak sa toho zmluvné strany výslovne vzdajú).