Skip to main content

Sportsko pravo i pravo koje se odnosi na sportske klubove

Sport nije samo zdrav, već ima i pravne i ekonomske aspekte. Vesti iz sveta profesionalnog sporta gotovo uvek imaju pravnu pozadinu, pa čak i masovni sport, sport u okvirima sportskih klubova i sport u školama sve više se konfrontira sa pravnim pitanjima. 

Upravo iz razloga, da sport s ekonomske tačke gledišta predstavlja jedno od navećih tržišta, ima sve veći značaj odgovarajuća stručna  kompetencija u oblasti sportskog prava. 

Pružam zastupanje i svete profesionalnim sportistima, kao i sportskim klubovima i udruženjima u vezi sa pitanjima sportskog prava. 


Partner