Skip to main content

Ugovorno pravo

Kontrolisanje i izradjivanje ugovora u svim pravnim oblastima je neophodno potrebna u sadašnjosti  više nego ikada. Pružam  savete na primer u oblasti prava u vezi sa nekretninama pri izradi kupoprodajnih ugovora i ugovora o iznajmljivanju. Obuhvaćene su  tu svakako i obimne informacije u vezi sa naknadama, odobravanjem ugovora od strane nadležnih organa, kod prevodjenja nekretnine i obaveštenje nadležnoj poreskoj kancelariji za obračun poreza na promet nekretnine. Ali i pre  zaključivanja braka, nakon razvoda uz naknadnu podelu imovine, nakon osnivanja firme, kod preuzimanja pravnih obaveza otplate duga ili obezbedjenja garancija, ugovorno obezbedjenje je apsolutno neophodno. 

Da bi se za ugovorne strane obezbedila maksimalna transparentnost i sigurnost, sve transakcije u vezi sa nekretninama se obavljaju  putem  zastupnika upravljača. Ugovorne strane ćemo prijaviti Advokatskoj komori u Beču, koja će ih kontrolisati (osim u slučajevima, kad se toga ugovorne strane izričito ne odreknu).